Oljeministeren fryktar ikkje oljeprisfall

Olje og energiminister Ola Borten Moe spår oljeprisen vil halde seg høg lenge.