Etter tre tiår med kundestrøm til utenbys kjøpesentre slår nå sentrumsaktører i flere norske byer tilbake — i håp om å trekke kunder og butikker.

Aktiv butikkjakt

I Hamar har trenden resultert i etableringen av et selskap det ikke finnes maken til i Norge: Styret i Hamar gårdeierforening vedtok i går å opprette et selskap som skal forvalte og markedsføre butikklokalene i sentrum.

- Med denne etableringen pløyer vi opp upløyd mark, sier styreleder i Hamar gårdeierforening, Trond Bakke.

Ideen ble lansert for seks-syv år siden, men først den siste tiden har den fått så stor støtte at det har vært grunnlag for å sette den ut i live.

- Det som skjer, er unikt og revolusjonerende, mener daglig leder Andres Lopez i Hamar sentrumsforening.

Oppgaven til forvaltningsselskapet blir å jobbe mot potensielle leietagere til butikklokaler i Hamar sentrum. I dette ligger det også at selskapet skal kunne ta initiativ til rokeringer av butikkplasseringer for å få den rette miksen i en handlegate. Det kan også bli aktuelt for selskapet å få til subsidiering av leieutgiftene - for å få inn en bestemt aktør.

- Men vi begynner forsiktig. Vi må få aksept for de stegene vi tar, understreker Trond Bakke.

Bakteppet

Opprettelsen av Hamar Gårdeierselskap AS skjer i en konkurransesituasjon lik den som finnes i de aller fleste norske byer. De to siste tiårene har det tradisjonelle handelssentrum i Hamar - konsentrert rundt Torggata og Strandgata - fått stadig sterkere konkurranse fra kjøpesentre utenfor sentrum.

- Dessverre er situasjonen i Hamar ganske lik den vi finner i de aller fleste byene i Norge, sier sentrumsutvikler Odd S. Midtskog. Den tidligere sentrumslederen i Trondheim er en av de mest brukte rådgiverne innen sentrumsutvikling i Norge og har levert ideen til Hamar. Han skal også være med å dra prosjektet i gang de første månedene.

Det har vært skepsis. Initiativtagerne har imidlertid maktet å få gårdeierne til å endre fokus: Det handler ikke først og fremst om å overlate til tilfeldige butikker om å tiltrekke seg kundene. Det dreier seg om å fylle butikklokalene med de gode og riktige leietagerne.

- Vi tar i bruk noen av kjøpesentrenes prinsipper, uten å kopiere kjøpesentrene. Det ville være dumt - fordi kjøpesentrene er en kopi av sentrum, sier Midtskog.

Lave husleier

Ved første øyekast fremstår tilstanden til Hamar sentrum som god. Byen er inne i en ekspansiv utvikling. Gater rustes opp, og det bygges nytt kulturhus. Byens sentrum har heller ikke påtrengende mange tomme lokaler. Gårdeierne har imidlertid en usynlig, men stor utfordring:

- Husleiene er lave. Noen gårdeiere har ikke større inntekter i dag enn de hadde på 1980-tallet, forteller sentrumsleder Andres Lopez.

Etter Odd Midtskogs mening har stagnerende leieinntekter vært ødeleggende for sentrum. Målet til det nye selskapet er derfor å skape en større etterspørsel etter lokaler i sentrum - for på sikt å få opp leieinntektene. Midtskog mener Hamar er en god by å starte i.

- Det er god kommunikasjon mellom gårdeierne, handelsstanden og kommunen. Utfordringen er her som i andre byer: Gårdeierne har lenge sittet på hver sin tue.

Tror på ideen

Blant butikkeierne i Hamar sentrum knytter det seg stor spenning til hvordan selskapet vil fungere. Etableringen er blitt godt mottatt. Gullsmed Per-Olaf Børke, som er femte generasjon i en gullsmedfamilie som har drevet i Hamar siden 1857, forteller om en viss skepsis i starten. Men nå er han positiv.

- Det å overdra butikklokalene fullstendig til et slikt selskap, hadde sittet langt inne. Men det er jo heller ikke aktuelt. Derimot er jeg positiv til å organisere butikkmiksen slik at vi får beslektede butikker plassert i nærheten av hverandre, sier han.

Litt lenger bort i gaten selger Geir Olav Byenstuen herreklær. Han har avviklet avdelingen på Maxi-senteret utenfor sentrum og konsentrerer seg nå utelukkende om sentrumsbutikken.

- Jeg tror et slikt forvaltningsselskap kan være med på å fylle lokalene med de riktige butikkene, mener han.

I flere byer

Hamar er først ute, men ikke alene om å vurdere lignende grep for sentrum. Også i Hokksund og Porsgrunn er det prosesser i gang, med sannsynlig oppstart denne høsten. Andre byer, som Førde og Haugesund, har også luktet på Hamar-modellen.

-  Modellen kan benyttes i større byer også, der deler av byen kan være med, sier Odd S. Midtskog.