Etter løftet fra eurolandene til Spania om en bankpakke på 100 milliarder euro (760 mrd. kr), kan øya være neste offer for eurokrisen.

Kypros er en mygg i eurosammenheng med en økonomi som utgjør 0,2 prosent av de 17 eurolandenes samlede produksjon (bruttonasjonalproduktet).

Likevel har eurosonens minste medlemsstat et akutt kapitalbehov som tilsvarer 10 prosent av størrelsen på landets økonomi.

Kypros øyner muligheten for krisehjelp til sine vaklende banker fra eurolandene etter bankpakken til Spania.

- Det haster. Rekapitaliseringen av bankene må være fullført innen 30. juni og det er få dager igjen, sier landets finansminister Vassos Shiarly.

Men Kypros er ikke villig til å akseptere hvilke som helst betingelser for å si ja til krisehjelp fra sine europartnere.

Kypros vil beholde sin lave selskapsskatt på 10 prosent som har lokket skatteflyktninger som den norske skipsrederen John Fredriksen og nyrike russere til å slå seg ned på øya.

Den greskkypriotiske delen av øystaten innerst i Middelhavet har vært medlem av valutaunionen i EU siden 2008. Fra 1. juli står Kypros for tur til å overta det halvårige formannskapet i EU.

Et alternativ til en krisepakke fra EU/Det internasjonale pengefondet (IMF) er lån fra Kina eller Russland.

Shiarly ønsket ikke å tallfeste hvor mye de greskkypriotiske bankene trenger i ny egenkapital. Men han understreket at en bankpakke ikke bare må løse en akutt kapitalmangel, men også dekke fremtidig kapitalbehov.

Koblet til Hellas

De greskkypriotiske bankene er hardt rammet av den greske statsgjeldskrisen og vaklende greske banker. Øystatens banker måtte ta store tap da Hellas tidligere i vår inngikk avtale med de private långiverne om å slette halvparten av sine utestående lån til den greske staten.

Hardest rammet er republikkens nest største bank, Cyprus Popular Bank. Banken trenger 1,8 milliarder euro (13,5 mrd. kr) i ny egenkapital innen utgangen av juni for å oppfylle krav til bankers kapitaldekning.

Russland og Kina

Ifølge nyhetsbyrået Reuters forhandler Kypros parallelt med Kina om en alternativ finansiering av bankenes kapitalbehov.

Da øystaten ble utstengt fra de internasjonale kapitalmarkedene i fjor sommer, forhandlet landet frem et kriselån fra Russland på 2,5 milliarder euro (19 mrd. kr) som har finansiert budsjettunderskudd og bankenes kapitalbehov..

Kypros er et finanssentrum for kapitalstrømmer fra oljestater i Midtøsten og de nye markedsøkonomiene i Øst-Europa. Øyas banker har en samlet forvaltningskapital som er 7,5 ganger større hele landets økonomi.

I fjor var Kypros’ bruttonasjonalprodukt (BNP) 17,8 milliarder euro (135 mrd. kr).