Vindkraft-start tatt av vinden

For sterk vind i Fitjarfjellet stansa måndag planlagt start av første vindmølle.