Ber om hjelp for å unngå konkurs

Gravdal Hus ber kreditorene ettergi to tredeler av gjelden. Alternativet er konkurs, ifølge selskapet.