• - FOR MANGE ALLEREDE: - Forslaget om å deregulere drosjemarkedet er håpløst og vil i alle fall føre til at jeg gir meg på flekken, sier drosjeeier Esmin Cehic i Bergen Taxi. Han mener det allerede er for mange drosjer i byen. FOTO: ØRJAN DEISZ

Vil ha flere og billigere drosjer

Konkurransetilsynet vil la alle som vil bli drosjeeier i de store byene. De vil også ha langt bedre informasjon om hva turen koster.