• BRUFORSLAG: Slik ser bergensingeniørar føre seg at flytebrua over Bjørnafjorden kan sjå ut, med midtfjords høgbru for passasje av opptil 45 meter høge farkostar. ILLUSTRASJON: LMG Marin

Tar innersving på Halhjem-ferja

Ei 5 km flytebru i plassen for ferja Halhjem-Sandvikvåg er mulig – og billegare enn før rekna med, ifølgje to nye ingeniørrapportar.