— Det er en kjent sak at norsk landbruk og deler av EUs landbruk har ulike interesser. Vi har et landbruk som er innrettet etter nasjonale behov, sier Slagsvold Vedum.

Han venter å bli møtt av reaksjoner og å måtte forklare nye norske tollsatser på visse typer kjøtt og ost når han går i møte med EUs landbrukskommissær Dacian Ciolos i Brussel onsdag. Men han forventer også et møte i «en hyggelig tone» og ingen sanksjoner fra EU.

Han mener det heller ikke er grunn til å frykte at norsk fiskeri skal bli straffet som følge av saken.

— Dette er noe vi har rett til å gjøre, men de kan komme til å gi uttrykk for om de mener det er klokt eller ikke å gjøre det, sier Slagsvold Vedum.

EU-reaksjon

Nettopp et surere klima mellom Oslo og Brussel er noe opposisjonen har fryktet. Tollendringen har skapt skarpe reaksjoner fra EU-systemet, blant annet fra landbrukskommissær Ciolos.

Ciolos' kontor har understreket at forholdet til Norge må gi gevinst for begge parter, og EU er fortsatt bekymret for følgene av tollendringene.

Slagsvold Vedum har selv tatt initiativ til møtet i Brussel, men avviser at det er snakk om brannslukking.

— Vi visste da vi vedtok dette i regjeringen, at det er en interessekonflikt mellom norsk landbruk og deler av EU-landbruket, men vi ønsker å ha norsk landbruk i hele landet vårt. Hadde vi ikke sikret tollvernet, hadde det ikke vært lønnsomt å drive landbruk i Norge, mener landbruksministeren.

EØS

I EU mener man at Norge nå bryter med intensjonen i EØS-avtalens artikkel om liberalisering av handelen med landbruksvarer, selv om man holder seg innenfor regelverket i avtalen og også WTO-forpliktelsene.

Det avviser Slagsvold Vedum.

— Det er flere setninger i EØS-avtalen. Den omhandler også balanse innen partenes landbrukspolitikk, og da må vi bruke den retten vi har til å sikre vår landbrukspolitikk på samme måte som EU sikrer sin, sier han.

— En av grunnene til at vi har en EØS-avtale og ikke et EU-medlemskap, var nettopp landbrukspolitikken.

Samtalene mellom EU og Norge foregår på ekspertnivå, og det første møtet var i slutten av oktober. Nå skal EU ta initiativ til neste møte.

Samarbeid

Ulike interesser til tross, landbruksministeren prøvde å understreke samarbeid og sammenfallende interesser og utfordringer i landbrukssektoren før onsdagens møte.

Han viser til at Norge og EU blant annet har felles regelverk for matsikkerhet. Begge parter diskuterer også hvordan man kan regulere handelen «på en bedre måte slik at både bonde, næringsindustri og forbruker får mer likeverdig makt i kjeden», sier Slagsvold Vedum.

— EUs landbrukspolitikk betyr mye for norsk landbrukspolitikk. Det dreier seg i all hovedsak om samarbeid og ikke konflikt, sier han og viser til at 70 prosent av norsk matimport kommer fra EU.