• Drapstrusler og frykt herjer Aftenposten.no har flere ganger skrevet om bråket i Drammen Taxi. Mange på taxisentralen har vært sykemeldte på grunn av konflikten. Over halvparten i på sentralen sluttet i løpet av ett år. Flere har stått frem i media og fortalt om drapstrusler.

I en tilsynsrapport fra juni levnet Arbeidstilsynet liten tvil om at årsaken til konfliktene er at de involverte kommer fra ulike kulturer. Arbeidstilsynet påla selskapet om å utrede trusselbildet på arbeidsplassen og å kartlegge temaer som livssynsforskjeller og kulturforskjeller.

Men Arbeidstilsynet er ikke helt fornøyde med svaret de fikk fra Drammen Taxi.

Risikerer dagbøter på 3000 kr

— Det vi har sagt er at som et minimum må kultur- og livssynsforskjeller kartlegges. I det ligger det at forskjellige kulturer og miljøer møtes og at de ikke helt klarer å finnet ut av det. Den nye ledelsen må konkretisere dette og komme med tiltak, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet, Kjell Haugen, til Aftenposten.no.

I tilsynsrapporten i juni fastlo Arbeidstilsynet at ulik etnisitet, dårlige språkkunnskaper og ulik religiøsitet vanskeliggjør dialog, toleranse og forståelse.Administrasjonen består i stor grad av etnisk norske kvinner, mens sjåfører og eiere i stor grad er muslimske menn.

Drammen Taxi har nå fått frist til 1. januar 2013 på å dokumentere hvordan pålegget er etterkommet. Hvis de ikke gjør dette de, vil de få daglige tvangsmulkter på 3000 kroner.

— Vi har sett at Drammen Taxi har fått ny ledelse og har tatt tak, men vi er ikke helt fornøyde med tilbakemeldingen vi har fått. Vi mener de må risikovurdere arbeidsmiljøet og komme opp med en tiltaksplan for hvordan de skal lukke pålegget, sier Haugen.

Ny styreleder

Arbeidstilsynet har også politianmeldt Drammen Taxi for ikke å ta «trusselsituasjonen» alvorlig nok. Saken er fortsatt under etterforskning.

Flere drosjeeiere har vært misfornøyde med styret og ledelsen i selskapet. Inntil nylig satt samme person, Asif Khalil, som både daglig leder, styreleder og trafikkleder. Tidlig i oktober ga han seg imidlertid som daglig leder og overlot sjefsstolen tilOdd-Ivar Gjersvik (47), som kommer fra vaktbransjen.

Han tok heller ikke gjenvalg som styreleder på den ekstraordinære generalforsamlingen forrige torsdag. Veteranfløyen vant frem med sitt benkeforslag og Bjørn Holst ble valgt som ny styreleder.

Ifølge NRK har Holst i mange år vært andelseier i Drammen Taxi og er, ifølge kilder som NRK har snakket med, en respektert mann i selskapet. Han hadde ikke ytret ønske om å stille til valg som styreleder, men lot seg rett før møtet til slutte overtale av veteranene i drosjeselskapet til å stille.

Khalil er heller ikke trafikkleder lenger.

- Ikke kulturforskjeller

Ny daglig leder Odd-Ivar Gjersvik hever imidlertid at Drammen Taxi allerede har gjort mye av det Arbeidstilsynet ba dem om å gjøre. Han forklarer at brevet til Arbeidstilsynet ble sendt samme dag som han begynte, altså 15. oktober, uten at han var med på å utforme det.

-18. oktoberhadde jeg møte med Arbeidstilsynet og fikk klarhet i hva de egentlig ønsket, altså risikovurdering på bakgrunn av at det har vært trusler. Jeg sendte et nytt brev til Arbeidstilsynet 30. oktober og det ga svar på det Arbeidstilsynet ba om, sier Gjersvik.

Han sier selskapet har kartlagt noe av «trusselsituasjonen», blant annet ved at bedriftshelsetjenesten har hatt samtaler med de ansatte.

— Så langt er det ingen ting som tyder på at de det er forbundet med en risiko å jobbe i selskapet. Noen ansatte sier at det har vært en risiko tidligere, men at årsaken til den risikoen ikke er blant dem lenger, sier Gjersvik.

Han mener det er lite som tyder på konfliktene skyldes kulturforskjeller.— Bedriftshelsetjensten har blant annet undersøkt om årsaken til problemet er at de jobber i en flerkulturell bedrift, for eksempel at du som kvinne ikke får respekt. Det kan være folk som oppfatter at det er slik, men det ikke det som ligger til grunn for problemene som har vært.

- Hva er da årsaken til problemene?

-Det ligger tilbake i tid, til før jeg ble ansatt. Det må behandles som en personalsak. Det berører elementer som ikke er iblant oss lenger, sier Gjersvik.

Etterforsker politimann

Onsdag melder Drammens Tidende at en po­li­ti­mann et­ter­fors­kes i Dram­men Taxi-sa­ken.

Det dreier seg om flere påståtte forhold som har med konfliktene i Drammen Taxi å gjøre, ifølge avisen.

Po­li­ti­man­nen er an­meldt for brudd på taus­hets­plik­ten. An­mel­del­sen be­kref­tes av ad­vo­kat Paal-Hen­rich Ber­le ved Spesialenheten i Vest-Norge. Han ønske ikke å kommentere anmeldelsen eller etterforskningen av saken, men for­tel­ler at en på­ta­le­mes­sig vur­de­ring vil tas i lø­pet av kort tid, ifølge Drammens Tidende.