Det nå rendyrkede oljeserviceselskapet har blant annet signert en avtale verdt 250 millioner dollar med Total E&P, en avtale verdt 2,3 milliarder med Brunei Shell Petroleum ble landet og selskapet vant også en kontrakt for levering av borepakker til boreskip for det brasilianske markedet.

— Kvartalet kan oppsummeres i tre hovedpunkter: stabil operasjonell drift, sterk ordreinngang og kontrakter som representerer gjennombrudd i flere markedssegmenter, sier arbeidende styreleder Øyvind Eriksen i Aker Solutions.

734 millioner i pluss

Sammenlignet med tredje kvartal 2011 er nøkkeltallene fra resultatregnskapet for tredje kvartal svært lyse. Driftsinntektene steg 2,5 milliarder kroner til over 11 milliarder, driftsresultatet er oppe i langt over 800 millioner, over 700 millioner mer enn på samme tid i fjor, og resultat før skatt har vokst fra minus 214 til 734 millioner i pluss.

Øyvind Eriksen kan tilfreds konstatere en solid ordreinngang i kvartalet på 16,9 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 59,7 milliarder, en økning på 44 prosent siden begynnelsen av 2011.