Spekulasjonene går etter at EUs økonomikommissær Olli Rehn onsdag la fram et forslag om at Spania ikke skal pålegges ytterligere sparekrav før neste årsskifte, til tross for at landet ikke innfrir budsjettmålene.

— Det klareste signalet til nå om at Brussel går bort fra innsparings-fokuset i krisehåndteringen, kalte avisen Financial Times utspillet torsdag.

EU-kommisjonen beveger seg mot Det internasjonale pengefondet IMFs syn i saken, skriver avisen.

Fondet mener det trengs mer fleksibilitet og handlingsrom for kriseland som Hellas og Spania, der harde sparekrav så langt ikke har gjort noe for å bedre økonomien.

Krisehjelp

Rehn selv advarte mot å se forslaget som en endring i politikken i eurosonen som helhet og understreket at Brussel må håndtere sak til sak i hvert enkelt land.

Men også Derek Halpenny i Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mener å se en endring i EUs tilnærming etter påvirkning fra IMF, ifølge børsportalen FXstreet.com.

Han tror det trengs ytterligere innstramminger senere i Spania, men at et hinder mot en spansk søknad om krisehjelp fra EU nå er fjernet.

Spanias statsminister Mariano Rajoy har lenge vegret seg mot å søke slik hjelp på grunn av betingelsene om innsparinger og kutt søknaden vil bli møtt med.

Underskudd

Spania må fortsatt innføre skjerpede tiltak i 2014, som er fristen spanjolene har på å få budsjettunderskuddet under EUs grense på 3 prosent.

Kommisjonens egne tall for situasjonen i Spania viser at landets økonomi kommer til å krympe med 1,4 prosent neste år. Beregningene går ut på et underskudd på 8 prosent i år og 6 prosent neste år.

Rehns forslag om å la Spania slippe ytterligere kuttkrav fram til 2014 må fortsatt godkjennes av eurosonens 17 medlemsland. Det betyr også Tyskland, som er en sterk pådriver for sparing og innstramminger.