Papirkonsernets resultatet etter skatt ble minus 343 millioner kroner, mot pluss 169 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Brutto driftsresultat i første kvartal ble 380 millioner kroner, opp fra 296 millioner kroner i samme periode i fjor, i hovedsak på grunn av lavere kostnader. Resultatet er noe svakere enn siste kvartal i 2011.

Norske Skog har solgt fabrikken på Follum i Hønefoss.
Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

— Vi har fått, og får, lite hjelp av markedet. Dette har vi delvis kompensert for med god kostnadskontroll, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.Kontantstrømmen fra driften var 267 millioner kroner mot minus 239 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Gjelden ble i løpet av kvartalet redusert fra 7,9 milliarder kroner til 7,1 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.

Flere fabrikker solgt

I løpet av kvartalet har Norske Skog solgt Follum industriområde på Hønefoss, Norske Skog Bio Bio-fabrikken i Chile, samt overskuddskraft som følge av mindre produksjonskapasitet.

— På to år har vi kuttet gjelden med 2,4 milliarder kroner eller 25 prosent. Risikoen er redusert, og det finansielle handlingsrommet er klart bedret, sier Ombudstvedt.

Nøkkeltall fra Norske Skogs resultat:

Nøkkeltall 1. kvartal 2012 1. kvartal 2011
Driftsinntekter 4411 mill. kr. 4594 mill. kr.
Brutto driftsresultat 380 mill. kr. 296 mill. kr.
Resultat etter skatt -343 mill. kr. 169 mill. kr.

(©NTB)