— Vi tror i motsetning til tidligere at budsjettkurven i Spania vil forverres som følge av resesjon, heter det i begrunnelsen for å nedjustere kredittratingen fra A til BBB+.

— På samme tid ser vi økende sannsynlighet for at den spanske regjeringen vil måtte bidra med mer økonomisk støtte til banksektoren, konkluderer S&P.

— Som en konsekvens av dette, tror vi at det er økt risiko for at den spanske statsgjelden vil øke ytterligere, slås det videre fast.

S&P tror Spania vil oppleve en negativ vekst på 1,5 prosent i år, i stedet for den svake oppgangen som tidligere var spådd.

Kredittratingbyrået tror også at resesjonen vil fortsette neste år og spår en negativ vekst på 0,5 prosent i 2013. ## For harde innstramminger?

Spansk økonomi krympet med 0,4 prosent i årets første kvartal. Det var andre kvartal på rad med negativ vekst. Også i siste kvartal i 2011 krympet økonomien, da med 0,3 prosent.

Satsminister Mariano Rajoy og hans konservative regjering har iverksatt en rekke harde innstrammingstiltak i forsøk på å komme krisen til livs.

Innsparingene skal ifølge myndighetene få økonomien i gang igjen og hindre at Spania får samme skjebne som Hellas og Portugal, som er avhengig av krisehjelp fra EU og IMF.

Men stadig flere økonomiske eksperter både i og utenfor Spania mener innstrammingene er så harde at de ødelegger mulighetene for økonomisk vekst framfor å fremme det.