Kjørevei helt frem til hytta er det aller viktigste kriteriet for norske hyttekjøpere, tett etterfulgt av innlagt vann og strøm.

Det danker ut høy standard, som kun er viktigst for syv prosent.

Det viser BoligMeteret, som er en månedlig indikator på boligmarkedet utarbeidet av Prognosesenteret for Eiendomsmegler 1. I mars er fokuset på nordmenns hyttepreferanser.

Strøm og nærhet til vann

Innlagt strøm på hytta er viktigere for dem som bor i Oslo enn i andre områder, mens nærhet til vann er viktig for husstandene bosatt på Vestre Østland og Sør— og Vestlandet.

Fem prosent av de spurte husstandene svarte i mars at de planlegger hyttekjøp. Omregnet til antall husstander betyr det at rundt 97.000 går med planer om å kjøpe hytte.

Det er en økning fra i fjor, da det tilsvarende tallet var 84.000, og en enda sterkere økning fra mars 2010, da 70.000 planla hyttekjøp.

Færre fra Oslo og Akershus

Økningen er størst blant beboere i Nord-Norge, Midt-Norge og Østre og Vestre Østland, mens nedgangen er betydelig blant folk i Oslo og Akershus.

Aller flest av dem med kjøpsplaner ønsker seg hytte på fjellet, men økningen er størst blant dem som ønsker å kjøpe hytte i skogen eller innlandet, viser undersøkelsen.

Nesten 20.000 planlegger kjøp av hytte i skogen eller innlandet.

Dette er mer enn dobling av interessen for denne typen hytter sammenlignet med nivået for bare ett år siden.

Kortere reisevei

Kåre Elnan i Prognosesenteret peker på prispress på sjø- og fjellhytter, og at det er fire ganger så mange som planlegger å kjøpe enn selge hytter. Det betyr stor etterspørsel.

— Beliggenhet er det avgjørende, og etterspørselen etter både sjø- og til dels fjellhytter har vært høy. Dette har medført at prisene etter hvert har blitt så høye at Ola og Kari hverken vil eller kan betale det disse hyttene koster, sier Elnan.

Men hyttedrømmen er ikke død av den grunn, mener han.

— Stadig flere oppdager at skogshyttene kan være et godt og ikke minst rimeligere alternativ, til fjell- og sjøhyttene. Prisen er kanskje det viktigste, men i tillegg vil skogshytte ofte ha kortere reisevei, samtidig som man i mange tilfeller har flotte turområder, både sommer og vinter, rett utenfor stuedøren. Et lite skogsvann er for øvrig like vått som et stort hav, og bademulighetene burde følgelig også kunne være på plass, sier Kåre Elnan.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.