Riksmeklingsmannens kontor opplyser til NTB at begge partene fant frem til en forhandlingsløsning, og at forslaget fra riksmekler Carl Petter Martinsen blir anbefalt fra begge parter.

Det ble enighet om en løsning klokken 02.15 natt til mandag.

Oppgjøret mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening omfatter i denne omgang bare byggfagene mens meklingen for byggeindustrien først starter kommende fredag.

Innenfor byggfagene gjelder overenskomsten for anleggsgartnere, stein, jord og sementarbeidere, tømrere og innredningssnekkere, murere og rørleggere pluss en del andre håndverksfag. I alt omfatter denne overenskomsten rundt 18.000 av Fellesforbundets medlemmer.

Forslaget skal nå behandles videre i de respektive organisasjonene og svarfrist til riksmeklingsmannen er satt til 10. mai. (©NTB)