Ingen av topplederne i de statlig kontrollerte selskapene har fått så mye i lønn, opsjoner og bonuser som tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten (59).

I mars 2009 brukte Hydro flere hundre tusen kroner på en avskjedsfest for sin konsernsjef siden 2001, Eivind Reiten. Siden den gang har han ikke jobbet i selskapet. Likevel fikk han i fjor 6,4 millioner kroner i lønn fra sin gamle arbeidsgiver. Og i 2010 fikk han 6,9 millioner, takket være den treårige etterlønnsavtalen som løp ut i mars i år. I tillegg har Hydro bokført pensjonsavsetninger på nærmere 6 millioner kroner for Reiten de to siste årene.

Som en del av lønnspakken har han hatt rett til firmabil, gratis telefon, magasiner, aviser, reiseforsikring og hjemmedatamaskin fra selskapet, alt frem til april i år.

Med søkke og snøre har 59-åringen fra Aukra tjent over 95 millioner kroner siden hans første hele år som generaldirektør i 2002. Da er ikke forventet lønn de første tre månedene i år på rundt 1,5 millioner kroner regnet med.

Nå må Reiten klare seg uten utbetalinger fra Hydro helt frem til neste år, da han fyller 60 og blir pensjonist. Trolig vil hans pensjon ligge i overkant av fire millioner kroner årlig.

Såpass blir det etter at Hydro de syv siste årene har satt av mer enn 41 millioner kroner til Reitens pensjon. Hva som er spart opp før 2005, fremgår ikke eksplisitt av selskapets årsrapporter.

Baksaas haler innpå

Dette gjør Reiten til den best betalte lederen blant de statlig kontrollerte selskapene. Men en annen veteran vil, om han blir sittende, allerede neste år passere den tidligere generaldirektøren. Det er Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Også han begynte i jobben i 2001, og har siden hans første fulle arbeidsår i 2002 fått nesten 91 millioner kroner i lønn, bonus, opsjoner og andre goder. I tillegg har arbeidsgiver spart opp 31 millioner kroner til hans pensjon.