I utgangspunktet er imidlertid regelen at du må ha eneomsorg for barn under 18 år. Dette gir rett til skatteklasse 2, noe som gir et dobbelt så høyt personfradrag som skatteklasse 1. Det skriver adressa.no.

Denne retten faller i de fleste tilfeller bort det året barnet fyller 18 år. Selv om barnet ble 18 helt på slutten av fjoråret, vil du altså ikke ha rett til denne skatteklassen på denne selvangivelsen.

Forsørger du andre barn under 18, vil du fortsatt ha rett på skatteklasse 2.

12.000 kroner ekstra

For de fleste som blir lignet under klasse 2, utgjør skatteforskjellen 12 208 kroner, forutsatt at du ikke er omfattet av reglene for skattebegrensning.

I så fall vil endret skatteklasse ha liten eller ingen effekt.

Kan gjelde over 18 år

Selv om hovedregelen er at barnet eller barna skal være under 18 år for at du kan lignes etter skatteklasse 2, kan det også finnes tilfeller der du har rett på klasse 2 når barna er over 18 år.

Dette gjelder når det foreligger en «virkelig forsørgelse» også etter fylte 18.

Med dette menes at barnet ikke kan ha en inntekt på over en halv G, noe som i 2011 utgjorde 39 012 kroner. Medregnet i denne inntekten er også barnebidrag som betales for barnet.

Unntak for handikap

Har barnet lån fra Lånekassen, vil det ikke bli regnet som forsørget. Det samme gjelder for avtjent førstegangstjeneste.

Har barnet handikap, gis det imidlertid dispensasjon fra kravet om maksinntekt på en halv G. Det betyr at inntekt og eventuelle andre ytelser til barnet i disse tilfellene kan overstige 39.012 kroner, og at forsørgeren fortsatt kan bli lignet i skatteklasse 2.