Ingen vil drive Englandsbåten

Jakten på nytt rederi har så langt vært resultatløs.