Operasjon forsoning i Statoil

Fagforeiningstoppar har håp om betre samarbeid etter fusjonsbråket.