• SOVEROM: Under en aksjon avdekket Arbeidstilsynet at dette bilverkstedet viste seg å være både soverom og oppholdssted for illegale arbeidsinnvandrere. Av 14 ulovlige bilverksteder og bilpleiesentre, er halvparten avviklet etter tilsyn fra en rekke etater. FOTO: ARBEIDSTILSYNET

Illegale innvandrere mekket på biler i Bergen

Etter at Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og kemneren gjennomførte tilsyn, er omtrent halvparten av ulovlige bilverksteder og bilpleiesentre i bergensområdet stengt.