Skipsanløp i Bergen havn er en av de tre store kildene til helseskadelig luftforurensning i Bergen.

Med over 3000 skipsanløp pr. år er Bergen en av Norges mest trafikkerte havner. Ifølge havnestatistikken for 2011 slipper skipene som ligger i havnen ut om lag 374 tonn nitrogenoksider (NOx) årlig.

For å få ned disse utslippene lover Bergen og Omland Havne­vesen (BOH) at de skal få på plass en landstrømpilot på Dokken i løpet av første halvår 2014. Anlegget skal overføre elektrisk kraft fra kraftnettet på land til skipene som ligger i havnen, og vil i første omgang betjene containerskip og offshoreskip.

- Alt går etter planen, og nå har fem tilbydere fått frist til november med å komme med et anbud. Vi har også hatt en be­faring med flere av interessentene, sier havnedirektør Inge Tangerås.

- For kostbart

Tangerås hadde også håpet å få med seg Hurtigruten på landstrømpiloten. Om vinteren ligger Hurtigruten daglig åtte timer til kai i Bergen og fem og en halv time om sommeren.

Ifølge en rapport fra miljøstiftelsen Zero om landstrøm i Norge, slipper Hurtigruten årlig ut rundt 1780 tonn CO2 og ca. 31 tonn NOx.

- Vi har lyst til å bidra miljømessig. Men landstrøm er såpass kostbart at i den situasjonen Hurtigruten er i nå, har vi ikke muligheten til å ta investering­ene, sier direktør for maritim produksjon i Hurtigruten, Dag-Arne Wensel.

Wensel ønsker ikke å gå ut med hvor mye landstrøm vil koste for Hurtigruten. Men i rapporten til Zero står det at et landstrømanlegg i Bergen, dimensjonert ut fra de største hurtigruteskipene, vil koste 16,8 millioner kroner. Da er installering på kaien og på skipet inkludert i prisen.

Totalt vil en installasjon av landstrøm på alle Hurtigrutens skip og et landanlegg i Bergen koste 84 millioner kroner.

- Det blir for dyrt, siden vi ikke kan benytte oss av landstrøm i de andre havnene også. Men det er klart at dersom BOH kan etablere et samarbeid med partnere som også kan finansiere deler av investeringene, er Hurtigruten positiv til landstrømprosjektet i Bergen, sier Wensel.

— Vi gir ikke opp

Han sier at de gjør det de kan for å redusere utslippene når de ligger til kai i Bergen.

- Hurtigruten ligger få timer til kai i Bergen. Når vi er her reduserer vi utslippene våre ved at vi minsker forbruket av drivstoff, samtidig som vi bruker mindre energi om bord og reduserer forbruk av lys og andre kilder som trekker mye strøm.

Havnedirektøren er likevel optimistisk og håper Hurtig­ruten blir med på landstrøm ved en senere anledning.

- Det er absolutt ønskelig å få med Hurtigruten, men vi gir ikke opp og har en tett dialog med dem. Akkurat nå ser vi også på muligheten for at Hurtigruten kan ta i bruk fjernvarme, sier havnedirektør Tangerås.

Byluftlisten skuffet

Endre Tvinnereim fra Bylufts­listen mener fylkeskommunen, kommunen og staten kunne gjort mye mer for å komme Hurtigruten i møte.

- Det er skuffende at Hurtigruten trakk seg fra prosjektet. De ville passet veldig godt inn, sier han, og fortsetter:

- Vi får nå forhåpentlig snart miljødifferensierte havneavgifter. Men uavhengig av dette bør havnevesenet bruke deler av havneavgiftene til å bygge ut landstrøm. Havneavgiftene styres etter selvkostprinsippet, men landstrøm er noe som enhver moderne havn bør ha, og alle skip som bruker havnen bør derfor være med på å betale for det.