— Slik markedet ser ut i dag, er det ingen tegn til dramatikk. Mest sannsynlig får vi en forbrukspris på strøm rundt en krone pr. kilowattime (kWh) gjennom vinteren, inklusiv nettleie og alle avgifter, sier senior kraftanalytiker John Brottemsmo i Bergen Energi.

Opp og ned i høst

— Spotprisen på strøm steg i høst jevnt og trutt til den nådde en topp 21. oktober på 36 øre.

Brottemsmo forklarer at det var det tørre og fine været tidligere i høst som førte til denne prisoppgangen (se faktagrafikk).

— Men så fikk vi noen fuktige uker med mye regn, og med mer vann i magasinene falt prisene igjen, sier Brottemsmo.

Prisene var nede i 27 øre både 3. og 16. november. De siste par dagene har den steget igjen, og spotprisen på den nordiske kraftbørsen var tirsdag oppe igjen i 32 øre pr. kWh.

Litt kulde vil gi effekt

— Det skal ikke så mye kulde til før vi relativt raskt er oppe igjen i en spotpris på 35 øre. Men hvis vi ikke får altfor store overraskelser, er det grunn til å tro at den vil bli liggende omtrent på det nivået utover vinteren, sier Brottemsmo.

Kraftprisen som du som forbruker betaler blir derimot en helt annen. Hvis du har en avtale om flytende kraftpris, vil den grovt anslått være sammensatt av følgende elementer:

Spotprisen pluss et lite påslag fra kraftleverandøren

Nettleien

Elavgift

Moms på alle de tre elementene ovenfor

— Hvis vi regner med en nettleie på i gjennomsnitt 30 øre og elavgift på rundt 11 øre pr. kWh, vil summen av disse elementene bli rundt en krone pr. kWh, sier Brottemsmo.

Lavere produksjon i år

— Vi i NVE er forsiktige med å gi spådommer. Men basert på terminkontraktene som er inngått, både for desember og første kvartal 2014, vurderer aktørene i markedet ressurssituasjonen gjennom vinteren som grei, sier seksjonssjef Ellen Skaansar i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hun sier at fyllingsgraden i norske magasiner ligger godt under rekordåret 2012, selv om kraftproduksjonen hittil i år har vært langt lavere enn fjorårets.

— Frem til 10. november hadde norske kraftverk produsert nesten 113 TWh, som er nesten ni prosent lavere enn i samme periode i fjor, sier Skaansar.

- Svensk kulde viktigst

Kraftanalytiker Brottemsmo i Bergen Energi sier at det først og fremst er to risikofaktorer som kan endre på prognosen om en stabil kraftpris gjennom vinteren.

— Den ene er temperaturen. Hvis vi får en langvarig og streng kuldeperiode, vil det øke forbruket mye.

Den andre usikkerheten knytter seg til om svenske kjernekraftverk holder en stabil produksjon. I øyeblikket gjør de det.

— Det pussige er at for strømprisene i Bergen vil en langvarig kulde i Stockholm betyr mer enn kulden i Bergen. Det skyldes at stockholmsområdet har så stor befolkning, og dessuten har underskudd på kraft. Med økt forbruk må de importere fra hele Norden, også fra vårt område, og da går prisene opp, forklarer Brottemsmo.

Regn på kysten hjelper ikke

Seksjonssjef Ellen Skaansar i NVE sier at de følger nøye med på utviklingen, siden vannfyllingen i magasinene ligger noe under det normale for årstiden.

— Men temperaturene så langt i høst har vært milde, og det har hjulpet på situasjonen. Forbruket har holdt seg relativt moderat. Dessuten har nedbøren kommet som regn i stedet for snø, og dermed fylt opp i magasinene.

Regn langs kysten hjelper ikke på kraftmarkedet. Nedbøren må komme der magasinene er, for å kunne omdannes til elektrisk kraft.

— Det tar også litt tid før regnet slår ut i tilsig. De neste par ukene vil få oversikt over hvor mye av det kraftige regnet i forrige uke som gikk til kraftproduksjon og hvor mye som ble lagret i magasinene, sier Skaansar.

spotpris_strom.jpg