— Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Men rentebanen Norges Bank ser for seg nå, blir styringsrenten holdt på dagens nivå frem til sommeren 2015 - ett år lengter enn sentralbanken så for seg i september. Det kommer fram i Pengepolitisk rapport som ble offentliggjort på en pressekonferanse i Norges Bank torsdag formiddag.

Beslutningen på hovedstyrets rentemøte onsdag var helt i tråd med forventningene til analytikerne NTB hadde snakket med på forhånd. Den svake kronekursen tilsier isolert at renta skulle opp, men en rekke andre forhold trekker i motsatt retning