• UMERKET KJØTT: To steder Mattilsynet besøkte hadde kjøpt kjøttvarer «fra ukjente personer i privatbiler». Dette bildet er fra et beslag i en annen butikk flere år tilbake. FOTO: RUNE SÆVIG (ARKIV/ILLUSTRASJON)

Får refs for umerket kjøtt

Mattilsynet har tatt en ny tilsynsrunde i bergensområdet.