Fiskebil fekk bot

Dette skal vere ei av dei største bøtene som er gitt for eit slik lovbrot her i landet.