Fengsel og bot for tørrfiskrot

Kalte tørrfisk for fiskehoder for å slippe toll. Det straffet seg.