Nordmenn har svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller. Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene tror imidlertid at privatøkonomien blir bedre det neste året, viser en ny undersøkelse.