— Skipet kom fra oss, og skulle opp igjen til oss, bekrefter administrerende direktør Jan Henning Legreid i DVS Norge. Tankskipet som ble rammet av eksplosjonen i dag fraktet avfallsvann fra oljeutvinning i Nordsjøen, som er blitt mellomlagret i Oleans anlegg i Sandefjord.

I sommer skrev BT ved flere anledninger om at DVS Norge, som renser boreslam og oljeforusenset vann fra sokkelen, har tatt i mot mye mer avfall enn selskapet kunne håndtere. Overskuddet ble mellomlagret på tankanlegget til firmaet Olean i Sandefjord, i strid med regelverket. Olean skyldte på sin side på DVS Norge, og mente selskapet ikke hadde meldt fra om at produktene inneholdt ulovlige stoffer.

En varslet ulykke

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) har vært inne i saken, og kom i sommer med pålegg rettet mot lagringsanlegget. Miljøorganisasjonen Bellona aksjonerte i juni mot anlegget fordi de fryktet det kunne eksplodere på anlegget. I ettermiddag smalt det altså ombord på det Malta-registrerte tankskipet ”Mar Christina”.

— Jeg står og ser på båten nå. Dette er en båt som åpenbart ikke er egnet til frakt av slike stoffer, sier Frederic Hauge over telefon fra kaianlegget på Sandefjord.

Han mener oljeindustrien ikke har lært noe siden Vest Tank-ulykken i Sløvåg i 2007.

— Næringen må få øynene opp for hvilke møkkaselskaper de benytter seg av til disse tingene, mener Hauge.

Eksperter på vei

DSB ser svært alvorlig på eksplosjonen, og drar i morgen tidlig sammen med eksperter fra Klif for å finne ut hva som gikk galt da det forurensede avfallsvannet skulle lastes ombord.

— Sannsynligvis skyldes eksplosjonen rester av oljeavfall i tankene på båten. Noe slikt som dette skal ikke skje, sier Torill Tandberg, avdelingsleder for næringslivsavdelingen i DSB.

Jan Henning Legreid bekrefter at eksplosjonen fant sted i forkant av lasting av avfallsvannet.

— Kapteinen på tankskipet beordret at rørene skulle blåses med trykkluft. Da smalt det, noe jeg ble veldig overasket over. Hva som gikk galt er det for tidlig å spekulere i, sier han.

Legreid mener likvel at DVS Norge ikke kan lastes for hendelsen.

— Under slikt arbeid er det klare ansvarsforhold. Vi er ansvarlig for lasteslangen som går mellom båten og kaien, men under lasting og lossing er det skipper og rederi som har både makten og ansvaret, sier han.

Han sier at det innleide skipet har hatt alt av papirer og godkjennelser i orden.

— Den var i god stand og i godt hold. Det finnes mye eldre båter som går langs kysten med farligere produkter enn dette, sier Legreid, som sier det viktigste er at ingen ble skadet av eksplosjonen.