Etter et knapt halvår på børs, selges Aker Drilling nå til Transocean, et av verdens største selskaper innenfor oljeboring til havs.

Kjell Inge Røkke har allerede akseptert tilbudet.

Giganten har tilbudt 26,50 kroner pr. aksje, som ifølge en melding fra selskapet gir Aker Drilling-aksjonærene en gevinst på 62 prosent, sammenlignet med snittkursen de siste 30 dager.

Men den siste måneden har det stort sett gått nedover med Aker Drilling-kursen.

Aksjen var fredag ettermiddag verdt 13,35 kroner. Dermed får Røkke dobbelt så mye for selskapet, en gevinst på 98,5 prosent, sammenlignet med verdien for tre dager siden.

Aker Capital, som er et heleid datterselskap av Aker ASA, eide drøyt 40 prosent av aksjene i Aker Drilling.

1,2 milliarder i gevinst

Salget vil, ifølge en melding fra Aker ASA, «gi en regnskapsmessig gevinst i tredje kvartal isolert sett på 1191 millioner kroner i regnskapet for Aker ASA».

— Transaksjonen gjennomføres til konkurransedyktige betingelser. Dette styrker Akers økonomiske handlefrihet ytterligere, og gir mer fleksibilitet i vårt målrettede arbeid for å videreutvikle Akers porteføljer av investeringer. Aker er godt posisjonert for videre verdivekst, sier Akers konsernsjef Øystein Eriksen i meldingen.

Transocean er kanskje mest kjent i Norge for å ha vært operatør på BP-riggen Deepwater Horizon da den ble utsatt for en eksplosjon på Macondo-feltet i Mexicogulfen 20. april 2010.

Aker Drilling-aksjen gjorde umiddelbart et byks på Oslo Børs ved åpning, og ligger nå på 26,20 kroner.