• EKSPLOSJONEN: Snart fem år etter Vest-Tank-ulykken i Sløvåg tas det fortsatt få stikkprøver av lasten til skip som ankommer norske havner med potensielt farlig avfall. FOTO: SCANPIX

KLIF: Ingen kontrollerer lasten til skip som ankommer norske havner

Ingen har oversikt over hvor mange skip som ankommer norske havner lastet med farlig avfall.