• NY må tåle 5 prosent rentehopp.jpg

Opplyser ikke om dobbel rente

Bankene skal ikke innvilge lån uten at kunden tåler fem prosent høyere rente enn i dag. Men det opplyses det lite om på bankenes hjemmesider.