Etter å ha hørt både begrunnelsene fra aktoratet og forsvaret, trakk dommerne seg tilbake for å avgjøre om aktor skulle få viljen sin, skriver Aftenbladet.no.

Onsdag avga Knut Helge Nordbotn en forklaring i tingretten som står i motstrid til den forklaring han ga i politiavhørene sammen dag han ble pågrepet 16. juni 2008 og dagen etter.

Aktor Birgitte Budal Løvlund påpekte for retten at siden det er motstrid i vesentlig grad mellom det Nordbotn har sagt i politiavhør og forklaringen han har gitt i retten, ønsker aktoratet å spille av avhørene for retten.

Forsvarer protesterte

Hovedforsvarer Geir Jøsendal protesterte på en slik framgangsmåte.

— Vi får ikke noe inntrykk av hele avhøret ved en slik avspilling, men vil bare høre det politiet ønsker å få fram. Deler av avhøret er ikke tatt opp, sa Jøsendal, som påpekte at politiet ikke har tatt opp de delene av avhøret som kan være egnet til å frifinne Nordbotn.

— Samme kveld som Nordbotn ble pågrepet ble han konfrontert med hypoteser som ble presentert som fakta. Det gis inntrykk av en helhet som ikke er der, sa han. Hvis noe skal spilles av, vil vi bare ha de bitene der det er motstrid, sa forsvareren.

Spiller av avhør i retten

Dommerne trakk seg tilbake i noen minutter for å ta stilling til begjæringen om avspilling av avhørene for retten.

Etter rådslagning kom de tilbake til retten, og sa det var truffet en enstemmig beslutning om at avhørene skal avspilles i sin helhet.

Avspillingen startet i retten litt før klokken 10 torsdag formiddag. Selve avspillingen av avhørene av Knut Helge Nordbotn er beregnet å ta 3 timer.

- Snakket politiet etter munnen

Knut Helge Nordbotn startet sin forklaring i Stavanger tingrett onsdag 29. februar. Der ga han en annen forklaring enn den som tidligere er kommet frem i politiavhør. Nordbotn sa at han var i sjokk og snakket politiet etter munnen.

Et av stridtemaene er om det var inngått en avtale mellom han og Fred A. Ingebrigtsen om deling etter handel med Acta-aksjer. I politiavhøret kom dette fram. I retten gikk Nordbotn bort fra denne forklaringen.

Aktoratet mener Nordbotn var stråmann for Ingebrigtsen.