Aulaen på Samfunnsvitenskapelig fakultet var full av interesserte Blindern-studenter da sentralbanksjef Øysten Olsen for første gang holdt en tale spesielt rettet mot studentene.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), ba Olsen å gi studentene den usminkede sannheten, og lovet til gjengjeld at det ikke skulle bli noen «takk-for-maten»-tale i etterkant.

Som i årstalen sin snakket Olsen blant annet om den økonomiske uroen som har bredt seg i Europa de to siste årene, og om den etter hvert berømte handlingsregelen for Den norske pensjonsfondet.

— De to siste årene har vi sett en økonomisk uro bred seg i Europa. Gjelden er høy og en svak konkurranseevne preger nå landene, sa Olsen.

Særskilte utfordringer i Norge

Han pekte også på at fødselstallene i Sør-Europa er lave, og at krisen forsterker denne trenden. Olsen minnet også på at Norge har noen særskilte utfordringer.

Enkelte bransjer vil få det tøffere, men generelt går norsk næringsliv bra

— Norge som overskuddsnasjon står overfor noen særskilte utfordringer. Vi skal forvalte en stor finansformue, pensjonskassen i utlandet kan reagere kraftig på at kursene svinger og skape usikkerhet om fremtiden, sa Olsen.

Usikker verden

Til Aftenposten sier sentralbanksjefen at arbeidsmarkedet i Norge er robust, men at enkelte bransjer er mer utsatt.

- Det er en litt mer usikker verden nå. Likevel ser vi de første tegn til lysning i blant annet det amerikanske arbeidsmarkedet. Norsk arbeidsmarked er dessuten robust. Vi har store ressurser i form av petroleum, og det skaper positive ringvirkninger, sier Olsen til Aftenposten.

Olsen legger vekt på SSBs prognoser som viser at arbeidsledigheten i Norge vil holde seg lav.

— Enkelte bransjer vil få det tøffere, men generelt går norsk næringsliv bra, og også i offentlig sektor, sier Olsen.

- Vi er privilegerte

Studentene på samfunnsøkonomi Jørgen Larsen (20), Oscar Haavardsholm (22) og Astrid Midtun (21) synes det var spennende å få besøk av sentralbanksjefen. De føler seg privilegerte sammenlignet med de mange studentene og ungdommene i Sør-Europa som nå utdanner seg til arbeidsledighet.

- På den måten er veldig privilegerte er i Norge, og særlig når man tar høyere utdanning. Jeg er ganske sikker på at sammfunnsøkonomi er et trygt studium som vi vil få en relevant jobb med, sier Oscar Haavardsholm som går tredje året.

— I Norge har vi så god kunnskap om arbeidsmarkedet. De som eventuelt vil få utfordringer på arbeidsmarkedet tror jeg er de som dropper ut av videregående skole, og de som jobber i bransjer som konkurrer med arbeidsledige fra Sør-Europa, sier Jørgen Larsen.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

Sentralbanksjef Øystein Olsen.
FRØYDIS BRAATHEN