Pengefondet spår at økonomien i eurosonen vil krympe med 0,1 prosent i år. For bare tre måneder siden forventet IMF en vekst på 0,2 prosent.

Til tross for at en plutselig krise er blitt mindre sannsynlig, er det økt risiko for en langvarig stagnasjon i euroområdet dersom eurolandene ikke greier å gjennomføre skatte— og bankreformer, skriver IMF i sin siste økonomiske prognose som ble lagt fram onsdag.

I verden sett under ett vil den økonomiske veksten bli lavere enn det IMF tidligere har forventet. I år vil verdensøkonomien vokse med 3,5 prosent, anslår Pengefondet, noe som er en nedjustering fra anslaget i oktober på 0,1 prosentpoeng.

Til neste år vil det imidlertid begynne å lysne, skal man tro IMF. Da kan verden vente seg en vekst på 4,1 prosent.