Fare for busstreik

Fra 28. april kan bussene stoppe i Bergen.