- Et urimelig vedtak

Funksjonærforeningens advokat mener det aldri var meningen at verdien fra det 100 år gamle selskapet skulle tilfalle dagens beboere.