Riksrevisjonens rapport om regjeringens satsing på CO2-håndtering og Mongstad var ferdig 20. juni 2013, mens Stortinget fortsatt var samlet. Likevel ble den ikke offentliggjort før etter stortingsvalget.

— Riksrevisjonen skal iverksette undersøkelser uavhengig av politiske prosesser forøvrig, understreker H, Frp og V i kontroll- og konstitusjonskomiteen i sin innstilling. De understreker at «man i fremtiden ikke holder tilbake ferdige rapporter av hensyn til forestående valg.»

— Dermed blir Riksrevisjonen spart for eventuelle spekulasjoner om offentliggjørelse. Hensynet til Riksrevisjonens renommé som upåvirket av partipolitikk, vil også være tjent med dette, mener de tre partiene som har flertall på Stortinget.

Stoltenbergs store svakheter

Ap, SV og Sp mener Riksrevisjonen bare fulgte Stortingets vilje da rapporten ikke ble offentliggjort før valget, og at det var riktig ikke å gjøre den kjent.

Stortingsflertallet kritiserer også Jens Stoltenberg personlig:

— Informasjon som fremkom blant annet fra Gassnova i løpet av komiteens videre høringer, avslørte store svakheter i Stoltenbergs forklaring, spesielt når det gjelder kostnader. I tillegg må statsrådene Bård Vegar Solhjell og Ola Borten Moe finne seg i at flertallet er ramsalt i sin kritikk av hva de hevdet da Mongstad-prosjektet ble skrinlagt:

Sterkt misvisende

— Innholdet i pressemeldingen er sterkt misvisende, og egnet til å villede leserne om de faktiske realiteter i saken. Regjeringen Stoltenberg IIs arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring endte med fullstendig havari både på Mongstad, Kårstø og andre mulige lokaliteter, og at det ikke forelå et eneste konkret alternativt prosjekt for fullskala anlegg da regjeringen forlot kontorene. De to nå avgåtte statsrådenes forsøk på å fremstille den endelige skrinleggingen av fullskalaanlegget på Mongstad som en styrking av satsingen på fangst og -lagring av CO2, er kritikkverdig, konkluderer de.

Kritikkverdig

Flertallet, bestående av H, Frp, V og KrF og Miljøpartiet De Grønne, konkluderer med at «Stortinget finner den tidligere regjeringens arbeid med fullskala CO2-fangst og lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig.»

Det er parlamentarisk alvor når flertallet er enig om slike formuleringer. Hvis en regjering får slik kritikk av et flertall, må den gå av. Den vil ikke lenger ha Stortingets tillit. Men siden regjeringen Stoltenberg tapte valget, og gikk av i oktober, vil ikke kritikken få noen praktisk betydning. Det blir imidlertid stående som en dom over månelandingen.

Frontkollisjon

— Det er ikke en ripe i lakken, men full frontkollisjon, sier Venstres medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Abid Q. Raja.

— Det er en nødvendig kritikk flertallet er enige om, sier han.

Aps Martin Kolberg reagerer skarpt på de borgerlige partienes kritikk:

— Kritikken som fremføres fra flertallet i komiteen i dag er først og fremst tuftet på etterpåklokskap, sier han.

Forsvarer pengebruken

— Pengene som er brukt på Mongstad så langt har i all vesentlighet gått til å fremskaffe ny kunnskap og et testsenter som vi alle er stolte av, som verden trenger. Det var fullskala anlegget på Mongstad som ble stanset fordi det ble for dyrt i forhold til miljøgevinsten. Vi kunne brukt penger videre, anslagsvis 25 milliarder kroner, men kostnadene hadde ikke stått i forhold til resultatene. Derfor stoppet vi opp, sier Kolberg.

Flertallet, de fire borgerlige partiene med tillegg av Miljøpartiet De Grønne, mener statsminister Stoltenbergs løfte til det norske folk i nyttårstalen var «usedvanlig klar tale» og at de derfor «forventet at regjeringen ville gjøre hva den kunne for å innfri det som ble lovet.

Mongstad havarerte

Flertallet mener regjeringen «tvert imot gikk tilbake på løftet, endret strategi og forlot pionerrollen underveis på ferden inntil det hele havarerte i september 2013.«

Bergens Tidende har tidligere avdekket at gasskraftverket er bygget feil vei i forhold til det da fremtidige renseanlegget. Dette kommenterer flertallet på Stortinget:

«Dette viser at fangst- og lagring av CO2 ikke var det eneste formålet med avtalen, men at det var like viktig å gi Statoil tillatelse til å bygge et kraftvarmeanlegg på Mongstad.«

De mener også at regjeringen i liten grad fulgte opp vilkårene i utslippstillatelsen, og at dette har vært sterkt medvirkende til manglende kostnadsstyring og fremdrift.