— Jeg vil ikke hindre noen i å si sin mening. Men nå synes jeg det har gått for langt. Det må skje på en klok måte, så det ikke påfører banken unødvendig skade, sier Erling Syvertsen, leder i representantskapet i Sparebanken Vest.

Han reagerer derfor på at Knut Førland fortsetter sin kritikk.

- Avslo informasjon

— Jeg kontaktet Førland og tilbød at han kunne få snakke både med styreleder Trygve Bruvik og meg, slik at han ikke skulle uttale seg mot bedre vitende, men det ønsket han ikke, sier Syvertsen.

Knut Førland og John Bjørn Mikalsen, som har varslet mistillit mot Bruvik, er som Syvertsen begge valgt av innskyterne.Syvertsen sier at et medlem av representantskapet er tillitsvalgt og skal opptre til bankens beste.

Alle er enig om at dette var en uheldig avtale og at den kostet altfor mye penger

— Så langt jeg vet, står de to alene om sin kritikk, og jeg synes det er trist å se hvordan de opptrer.

- Forstår du ikke kritikken?

— Alle er enig om at dette var en uheldig avtale og at den kostet altfor mye penger.

- Mangelfull avtale

Syvertsen vil helst ikke blande seg inn i krangelen mellom nåværende styrleder Trygve Bruvik og forgjengeren Pål W. Lorentzen om hvem som har ansvaret for den lukrative fallskjermen Stein Klakegg fikk da han gikk som konsernsjef i Sparebanken Vest.

— Det blir bare negativt for banken. Men det som er klart er at det nye styret sørget for en skikkelig form på en avtale som var mangelfull og ufullstendig satt opp.- Styret tok ikke opp nye forhandlinger med Klakegg om betingelsene han var ansatt på, for eksempel at han hadde fått en fallskjerm uten å si fra seg stillingsvernet.

- Men burde Bruvik og hans styre gjort det?

— Det er lett å si i etterkant. Det er også hypotetisk om de ville nådd frem. Klakegg hadde jo fått denne retten av styret da han ble ansatt. Når han sto så hardt på sin rett til forhandlinger da han måtte slutte, er det min antakelse at han ville gjort det også om denne diskusjonen hadde kommet opp før, sier Syvertsen.

Overrasket over Klakegg

Hans inntrykk er at styret gjorde alt de kunne for å begrense kostnaden.

— De hadde hjelp fra fagfolk, blant annet jurister. Alternativet til den store utbetalingen var å risikere en juridisk konflikt med en leder som ikke ville akseptere at det var saklig grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. Da ville banken blitt satt på hold for en stund, og det ble vurdert som at det kunne bli veldig kostbart.

- Ble du overrasket over at Klakegg sto så hardt på?

— Ja, jeg må si det. Jeg synes det var å dra det altfor langt.

Han sier at alle medlemmene i representantskapet i går ble tilsendt en grundig skriftlig redegjørelse fra styreleder Trygve Bruvik.

Den skal behandles på et møte i representantskapet 19. mars.

— Det er en stor forsamling, så det er vanskelig å fremskynde det planlagte møtet. Men det skal vi diskutere i representantskapets arbeidsutvalg i neste uke, sier Syvertsen.

- TRIST Å SE: Erling Syvertsen, leder i representantskapet i Sparebanken Vest, sier det er trist å se hvordan representantskapsmedlem Knut Førland (bildet) og John Bjørn Mikalsen opptrer i kjølvannet av den Stein Klakeggs gylne fallskjern.
Paul Sigve Amundsen