Endrer systemene

BRB er enige i kritikken i granskingsrapporten fra Deloitte. Neste år bedrer de rapporteringen, samtidig som de reduserer pengebruken i Vekstlandet.