Reiten gikk av som toppsjef i Hydro i 2009, men er fortsatt den best betalte i selskapet, skriver VG. Ifølge avisa er det i Hydros årsberetning for 2010 det kommer fram at Reiten fikk 6,9 millioner kroner utbetalt i lønn i fjor.

Etterlønnen forhandlet Reiten seg fram til før han gikk av som toppsjef i selskapet.

Reiten vil også få også over seks millioner kroner i etterlønn i år og neste år, uten å løfte en finger for Hydro.

I tillegg har Reiten opptjent rett til en pensjon på 65 prosent av pensjonsgivende lønn. Det gir en årlig utbetaling på 3,9 millioner kroner fra april 2013, da han fyller 60 år. Basert på gjennomsnittlig levealder, 80 år, og normal pensjonsregulering, vil Hydros pensjonskostnad for Reiten gjennom de neste tyve årene fra 2013 være rundt 90 millioner kroner.

Eivind Reiten vil ikke kommentere saken overfor VG.