Bonus: 7000 milliarder

Dersom Norge følger rådene fra et ekspertutvalg, kan vi utvinne olje og gass for syv tusen milliarder kroner mer enn hittil beregnet.