Aftenpostens journalist Ulf Andenæs skriver en mediekommentar i avisen 21. januar, men han burde vært bedre oppdatert på det som skjer i bransjen.

Hadde Andenæs for eksempel vært til stede på seminaret som ble holdt om medieeierskap i forrige uke i Bergen, kunne han unngått noen av de kunnskapshullene han avdekker i sin kommentar. Her blandes en mengde temaer sammen, og uriktige og upresise påstander fremsettes som sannheter.

Andenæs mimrer over partipressens tid og at det da var umulig å tenke seg at borgerlige aviser og arbeideraviser skulle få felles eierskap. Men den tiden var over forlengst allerede i 1995, da den første lokalavisen som ikke hadde sin opprinnelse i arbeiderbevegelsen, Lofotposten, ble innlemmet i A-pressen. Siden har konsernet kjøpt flere lokalaviser med utgangspunkt i en borgerlig tradisjon. Og ikke minst: Vi har alle fått mobiltelefoner, lesebrett, PC-er, nettaviser og hundrevis av TV-kanaler. Og alt dette er kommet for å bli. Kort sagt: Mye har forandret seg de siste årene.

Siden A-pressens kjøp av Edda Media er et av temaene Andenæs sveiper innom, er det viktig å presisere sakens fakta:

Ikke lovstridig

For det første: A-pressens kjøp av Edda Media er ikke lovstridig. På seminaret om medieeierskap, der Andenæs var fraværende, slo professor Hans Jarle Kind og flere av hans kolleger fast at medieeierskapsloven er en «bør»-lov og Medietilsynet må vurdere hver enkelt sak konkret. A-pressens kjøp er nå til behandling hos Medietilsynet og Konkurransetilsynet på helt ordinær måte. En slik behandling kan ende med at det fattes vedtak om tilpasninger som må etterkommes. Det er nærliggende å vise til saken der Schibsted ble pålagt av Medietilsynet å selge seg ned i Polaris Media, og at de fikk mer enn tre år på å etterkomme pålegget. Ingen har hevdet at Schibsted begikk noe lovbrudd i denne perioden. Like lite har A-pressen brutt loven ved å kjøpe Edda-avisene.

Tilpasning

For det andre: Vårt kjøp av Edda Media skal behandles på grunnlag av det eksisterende lovverket. Dersom kjøpet vurderes å være i tråd med lovens formål, å fremme mediemangfold og ytringsmuligheter, er det opp til Medietilsynet å konkludere i hvilken grad man skal pålegge tilpasninger.

Utdatert lov

For det tredje: Arbeidet med en endring av dagens medieeierskapslov ble igangsatt lenge før A-pressens kjøp av Edda Media, og av helt andre grunner. Politikere fra de aller fleste partier er enig med mediebransjens egne organisasjoner om at dagens lov er utdatert. I en tid der papiravisenes opplag langsomt synker, og der mediekonsum på nett og mobiltelefon vokser i rekordfart, må lovverket endres i takt med realitetene.

Når det gjelder selve kjøpet av Edda Media, så er vår motivasjon meget tydelig. A-pressen ønsker rett og slett å styrke lokalmediene i en stadig tøffere mediekonkurranse som i dag foregår både på mobil, nett og papir. Det handler om at lokalmediene i Norge skal være like viktige i fremtiden som de har vært i over 100 år. Det handler om at de skal ha gode eiere som skjønner deres utfordringer. En slik eier er A-pressen.