Roy Jacobsen ble ufør i mai 2005, men først i oktober 2010 ble han erklært 100 prosent ufør av Nav. Ifølge Jacobsen har han tapt flere hundre tusen kroner på å gå så lenge uten å få uførepensjon, og klaget derfor i april i fjor på Navs avgjørelse for virkningsdatoen.

Jacobsen purret flere ganger, men svaret fra Nav lot vente på seg. Ett år etter at han sendte inn klagen, fikk han et brev fra Nav der det står:

«Du orienteres med dette at vi har ekstraordinær saksbehandlingstid på klager, og at vi dessverre ikke kan love at saken blir behandlet med det første. Vi regner imidlertid med at vi skal få tatt saken innen utgangen av året».

Venter på svar

Jacobsen mener selv han har en god sak, men er klar over at han ikke har noen garanti for at han får pengene han mener han har krav på. Det han reagerer på er at han og kona må gå i usikkerhet så lenge før de får svar.

— Så lenge vi ikke vet hva svaret fra Nav er, må vi legge flere planer på vent. Vi har for eksempel ikke vært på ferie på fem år, med unntak av noen langhelger i Bergen hos sønnen vår. Drømmen er å reise med Hurtigruta. Vi skulle også ha pusset opp toalettet, men ingenting av dette tør vi gjøre før vi vet om vi har råd til det, forteller Jacobsen.

I perioden fra Jacobsen ble ufør i 2005 og frem til 2010 prøvde Nav ut ulike ordninger for Jacobsen, fra rehabiliteringspenger, attføring og to måneder med arbeids— og avklaringspenger (AAP). Jacobsen mener han burde blitt erklært ufør før det hadde gått fem år.Etter at Nav i 2007 utplasserte ham hos to ulike arbeidsgivere for å teste arbeidsevnen, var konklusjonen fra disse at han ikke hadde noe «restarbeidsevne». Da søkte han om uførepensjon, men Nav avslo søknaden.

I løpet av tiden siden Jacobsen måtte slutte å jobbe på grunn av ryggproblemer, har ekteparet brukt opp alle sparepengene for å få det til å gå rundt.

— Hele tiden gnager denne usikkerheten i bakhodet. Har man uførepensjon må man uansett leve på lavbudsjett, men i mitt tilfelle betyr virkningsdatoen mye for hva jeg kommer ut med. Uansett hva vi gjør, går vi og tenker på når vi får svar fra Nav, sier Jacobsen.

To år er uholdbar lang ventetid i en klagesak

127 dager i snitt

Tall fra Nav viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i uføresaker generelt var 127 dager i 2011, det vil si en femtedel av tiden Jacobsen til sammen vil måtte vente på en avgjørelse.

Avdelingsdirektør Elisabeth Szulist i Nav medgir at så lang ventetid som nærmere to år er lenge.

- To år er uholdbar lang ventetid i en klagesak, og dette er ikke vanlig saksbehandlingstid for klagesaker generelt. Vi har riktignok prioritert behandling av søknader om uførepensjon fremfor behandling av klager, men vi har nå satt i gang tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i betydelig grad på klageområdet innen utgangen av 2012, sier Szulist.

Hun kan ikke love Jacobsen noe annet enn det som står i brevet han fikk, men forteller at Nav har satt i gang tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i betydelig grad på klageområdet innen utgangen av 2012.

Har du opplevd noe lignende? Si din mening på våre facebooksider!