Siktelsene omfatter leder for oppstrømssegmentet Tor Holba og finans— og strategidirektørHallgeir Storvik i konsernledelsen.

— Jeg er overrasket over denne utviklingen. Imidlertid har Yara hatt et tettsamarbeid med Økokrim i prosessen så langt, og dette vil fortsette også i dennenye fasen. Det er viktig for oss å komme til bunns i denne saken, og vi vil nåavvente Økokrims videre arbeid, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i YaraInternational i en børsmelding.

Parallell granskning

Yara ble i mai i fjor siktet for grov korrupsjon etter at selskapet selv varslet om mulige ulovlige utbetalinger i forbindelse med selskapets etablering i Libya og et samarbeid om produksjon og salg av gjødsel i India i 2006-2007.

De tidligere avdekkede forholdene inkluderer blant annet en angivelig utbetaling på én million dollar til en tredjepart i India. Yaras planlagte virksomhet i India ble aldri realisert, og toppledelsen ble informert om den tvilsomme utbetalingen gjennom egne rekker i april i fjor.

Dette førte til selskapet startet en omfattende gransking av seg selv, som har pågått parallelt med Økokrims etterforskning. Granskingen har vært ledet av Jan Fougner, partner i det norske advokatfirmaet Wiersholm.

Gransker seg selv

Denne har nå avdekket det selskapet omtaler som «nye uakseptable utbetalinger».

«Yara International ASA igangsatte 8. april 2011 en ekstern granskning av mulig korrupsjon. Granskningen har nå avdekket uakseptable utbetalinger fra konsernets samarbeidsselskap i Sveits. Økokrim er varslet om de nye forholdene», skriver Yara i en pressemelding.

— Dette skal vi komme til bunns i. Jeg aksepterer ikke slike regelbrudd, men er fornøyd med at vi selv tok initiativ til en ekstern granskning slik at vi har fått avdekket disse forholdene. Samtidig er jeg naturligvis både opprørt og skuffet over at vi har oppdaget nye hendelser, sa Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara International i en pressemelding.

Økokrim har tidligere gjort undersøkelser og beslag i Yaras sveitsiske datterselskap Balderton.