De fleste norske bedrifter tror resten av året blir bedre eller like bra som den gode perioden frem til sommeren. Daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro har ståltro på siste halvdel av 2012, og flyter samtidig godt på å ha importert fagfolk fra Island.

- Island gikk jo på en skikkelig smell og dermed fikk vi tilgang til flotte elektroingeniører fra øya, sier Bergli, og legger til:

- Vi er skikkelig optimister for resten av året!Vi treffer ham sammen med noen av arbeiderne som gjør ferdig treningssenteret Elixia på Ullevaal stadion, der de har ansvaret for all elektronikken.

- Vi hadde god tro på dette året, men det blir nok enda bedre enn vi trodde, slår han fast før regnskapssjefen bryter inn:

- På neste styremøte vil vi revidere budsjettet og øker både omsetning og resultat for dette selskapet, sier Lise Næss.

80 prosent av norske bedrifter tror andre halvår 2012 blir enten bedre eller like bra som første halvår. Det samme antallet har like god tro på lønnsomheten til bedriften de driver. Det viser en undersøkelse analyseselskapet Opinion Perduco har gjort for DNB.

Oljen gir smøring

- Dette viser at veldig mange norske bedrifter går godt og det er særlig innen bransjene overnattings— og serveringsvirksomheter og varehandel at det er størst optimisme, sier småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB til Aftenposten.

Samtidig er det byggebransjen som er mest pessimister i forhold til resten av året. Der tror nesten hver femte bedrift at omsetningen resten av året vil være lavere enn hva de hadde ventet ved inngangen til 2012.

Dokk Holm tror at mye av optimismen skyldes den høye lønnsomheten i norsk oljeindustri.

- En viktig drivkraft for norsk økonomi er de rekordhøye oljeinvesteringene i år. Dette nyter alle oljerelaterte bedrifter godt av. I tillegg er det god inntektsvekst, lav ledighet og lave lånerenter. Dette gir folk flest mye penger mellom hendene, noe bedriftene igjen nyter godt av, sier Dokk Holm.

Men det er mørkt i utlandet. I en fersk konjunkturstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), går det frem at internasjonale konjunkturer forverret seg i andre halvår 2011, og at den negative utviklingen fortsatte inn i 2012.

«Statsgjeldskrise, og svekket tillit til europeiske banker, har bidratt til fall i aktivitetsnivået i mange europeiske land», skriver SSB.

«Konjunkturnedgangen internasjonalt ventes å vare i enda to år til. Sammen med svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne, blir konsekvensen at norsk eksport øker lite i år og neste år. Deretter bidrar økt internasjonal vekst til at eksportveksten tar seg noe opp», legger de til.

Ansatte fra Island

Flere av elektroingeniørene Smart Elektro har ansatt, har tatt med seg kone og barn og bosatt seg i Mjøndalen utenfor Drammen.

- Hele familien trives kjempegodt. Etter at jeg begynte her, fikk jeg med meg flere fra Island, sier anleggsleder Oddgeir Mar Sveinsson. Og selskapet fortsetter å støtte Island. I tillegg til flere ansatte fra sagaøya, går årets firmatur dit i september. Alle ansatte med ledsager er invitert.

- De ansatte er det viktigste for selskapet. Derfor må vi jobbe systematisk både med det sosiale og faglige for å få den utviklingen vi har nå, sier Bergli.

For å forsikre seg mot dårligere tider har han sørget for en bredde av tjenester selskapet kan levere. Når en ting svikter, har han andre ben å stå på.

Derfor er han ikke redd for at han går på en smell.

Viser forsiktighet

Men det er ikke slik at næringslivet lar de gode tallene gå dem helt til hodet. Faktisk velger mange, til tross for gode tider, likevel å holde antallet ansatte på et lavt nivå. De mener de ikke trenger å ansette flere personer.

- Dette betyr at bedriftsledelsene er fornuftige og varsomme med å øke utgiftene ved å ansette flere personer. For veldig mange bedrifter er jo lønnskostnadene en av de største utgiftspostene, påpeker Dokk Holm.

Få gjør det dårligere

15 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at resten av året kommer til å bli dårligere enn forventet

- Det er ingen spesiell bransje som skiller seg ut, men sannsynligvis er det dem som har gjort grep og har flere ben å stå på som klarer seg best. Vi erfarer at bedrifter som blir styrt godt og hele tiden utvikler seg og endrer seg, klarer seg godt, sier Dokk Holm.