Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvaren permanent

Næringsministeren vil gjøre Konkurransetilsynets gruppe «prosjekt dagligvare» permanent. Det betyr blant annet årlig kartlegging av innkjøpspriser.

Næringsminister Iselin Nybø (V) trives godt bak kassen på Coop Extra. Før sommeren legger hun frem regjeringens stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det har snart gått to år siden regjeringen ba Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

Med en ny stortingsmelding om konkurransen i dagligvarebransjen som legges frem for Stortinget før sommeren, avslører næringsminister Nybø at hun vil sørge for at argusøyne fortsatt vil rettes mot dagligvaren – og det permanent.

Det som het «prosjekt dagligvare» internt i Konkurransetilsynet blir dermed noe mer enn et prosjekt.

– Hva slags signal sender dette til bransjen?

– Det sender et signal på at dette er en bransje vi kommer til å holde øye med fremover. Det tror jeg er nødvendig, men også tas godt imot, sier Nybø og fortsetter:

– Dette er et av de aller viktigste enkelttiltakene vi gjør i dette.

Dagligvaregruppen i Konkurransetilsynet får også økt tilskudd over revidert budsjett. Regjeringen økte tilskuddet til gruppen fra 6,5 til 8,5 millioner i budsjettet.

Les også

Disse skal avgjøre dagligvarebransjens viktigste slag

Årlig priskartlegging

Nybø sier denne beslutningen representerer en helt ny satsing på dagligvare, og understreker hvor viktig regjeringen mener bedre konkurranse i bransjen er.

Da Konkurransetilsynet la frem sin rapport om innkjøpsforskjeller i dagligvarebransjen i november i fjor, viste resultatene at leverandørene ga svært forskjellige priser til de ulike matkjedene, og at Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker og Spar) kom best ut.

Næringsministeren mener kartleggingen av priser vil være viktig fremover.

– Vi legger også inn i stortingsmeldingen at det skal være årlig rapportering på innkjøpspriser, og dette vil jo være et viktig verktøy for den økte innsatsen som nå kommer fra Konkurransetilsynets side.

– Er det Konkurransetilsynet som har etterspurt dette eller er dette fra dere i departementet?

– Dette mener vi er et målrettet tiltak mot atferd som svekker konkurransen. Det er først og fremst bransjen som har etterspurt dette gjennom de mange innspillsmøtene vi har hatt de siste årene.

– Snakker ikke lenger om prisdiskriminering

Et av de virkelig store stridsspørsmålene i dagligvarebransjen er hvordan ulike innkjøpspriser påvirker konkurransen i bransjen.

I forkant av Konkurransetilsynets fremleggelse av de ulike innkjøpsforskjellene, ble det gjennomført razzia mot flere leverandører, deriblant Orkla og Mondelez, samt Norgesgruppen, for mistanke om brudd på konkurranseloven.

Nybø mener konkurransen i dagligvarebransjen kan håndteres med dagens konkurranselovverk.

– Min oppfatning er at man i starten snakket veldig mye om et forbud mot prisdiskriminering. Men etter hvert har også bransjen sluttet å snakke om et forbud, sier Nybø om forslaget om en potensiell ny lov om prisdiskriminering.

Samtidig vil hun eller departementet ikke gi noen konklusjon på hvorfor innkjøpsforskjellene er så store i Norge.

– Det er ikke tvil om at det har vært behov for styrkingen av konkurransetilsynets fokus på dagligvarebransjen.

Potensial for lavere priser og bedre utvalg

Stortingsmeldingen vil også berøre hvordan det kan bli lettere å etablere seg som ny aktør i et marked med mange tunge etablerte kjeder.

Man vil også se litt på grossistleddet som har blitt diskutert i forkant, men Nybø sier det er viktig å ikke gå for bredt, og sier for eksempel at importvernet, som mange mener er årsaken til konkurransebildet i Norge, ikke vil bli viet mye oppmerksomhet.

– Din forgjenger, Torbjørn Røe Isaksen, var ganske tydelig på at han var bekymret for at konkurransen ikke var god nok i dagligvaren. Hvor står du etter noen måneder i jobben?

– Jeg mener fortsatt det er et potensial for at forbrukeren kan få et bedre utvalg til en bedre pris. Det er fremdeles potensial for å bedre konkurransen.

– Hvor sikker er du på at denne meldingen, noen år frem i tid, vil føre til lavere priser og bedre utvalgt?

– Vår jobb er å sikre for den sunne konkurransen, så får vi se hva som skjer noen år frem i tid.

Publisert: