Equinor krever at oljearbeidere bruker munnbind

Fra neste uke kan helikoptrene til og fra oljeinstallasjoner igjen fly med full kapasitet. Industri Energi er skeptisk å øke passasjertallet fra 12 til 19 passasjerer.

Oljearbeidere som arbeider for Equinor må framover bruke munnbind når de flyr til og fra oljeinstallasjoner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fra neste uke kan oljeselskapene igjen fylle opp helikoptrene med maksimalt antall oljearbeidere til og fra norsk sokkel. Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at dette har vært ønskelig fra selskapet sin side, og Equinor satte i vår ned en arbeidsgruppe for å komme fram til løsninger for at en økning kunne skje.

– Det vil bli innført krav om munnbind. Ellers blir smitteverntiltakene ivaretatt med informasjon og tiltak på heliportene. Folk som har merket symptomer skal da gi beskjed og ved symptomer eller sykdom får en ikke reise ut, sier Eek til Aftenbladet. 

Les også

Jubel blant oljearbeidere: – Håper det blir lenge til neste gang

Eek sier at økningen fra 12 til 19 passasjerer kommer som et resultat fra samarbeid mellom helsemyndigheter, luftfarten og industrien. Smittevernveilederen for lufttransport ble også oppdatert mandag denne uken, hvor kravet om fritt midtsete ble tatt bort. Nå er det riktignok ikke midtseter på helikoptrene, men antallet passasjerer i helikopteret er tidligere blitt redusert som et smitteverntiltak.

– Helikopterselskapene har fått bekreftet fra Luftfartstilsynet at det ikke er noen spesielle krav til helikopterselskapene, dette er igjen sjekket med Helsedirektoratet, og vi kan da få transportert folk offshore og til land som normalt. Dette er også ønskelig, og løsningen vi har kommet fram til er gjort i godt samarbeid med verneapparatet, og vi mener vi skal ivareta hensynet til smittevern på en god måte, sier Eek som samtidig sier at andre selskaper kan ha falt ned på andre løsninger enn det Equinor har gjort.

Skeptisk til 19 passasjerer

Industri Energi er ikke fornøyd med løsningen som er valgt og har bedt om at ingen helikoptre fylles til randen før alle nødvendige avklaringer er gitt av helsemyndighetene.

– Vi har vært involvert i diskusjonene Norsk olje og gass har hatt rundt dette, men ga tidlig beskjed om at vi ikke kunne stille oss bak en slik beslutning på det siste møtet vi hadde mandag den 8. juni, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, HMS- og helikoptersikkerhetsansvarlig i Industri Energi og LOs helikopterutvalg, til Aftenbladet.

– Hvorfor kan dere ikke stille dere bak en slik beslutning?

– Vi mener dette strider mot de generelle smittevernreglene som regjeringen har satt. Vi opplever distanse, sosial avstand og håndhygiene som viktige smitteverntiltakene som gjelder for tiden. På et passasjerfly, som fylles opp, har passasjerene selv valget om å reise eller ikke, det har ikke oljearbeidere som skal til og fra jobb. Selv om vi med 12 passasjerer ombord i helikoptrene ikke kan ivareta 1-metersregelen, kunne vi stille oss bak at dette var godt nok, det mener vi ikke om 19 passasjerer og fulle helikoptre, sier Solvorn Fjeldsbø.

Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi er skeptisk til at det blir maks antall passasjerer i helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen.

Morten Eek påpeker at Equinor her forholder seg til de som leverer flytjenestene har avklart forholdene med luftfarts- og helsemyndighetene og at full helikopterkapasitet kan nyttes basert på risikoanalyser og med gode smitteverntiltak på plass både før og under reisen.

– Så skal vi da evaluere dette hver 14 dag for å sikre at vi har rette tiltak fortsatt eller om det behov for å justere noe, påpeker Eek.

Les også

Equinor-sjefen varsler færre ansatte

– I tråd med anbefalingene

Aud Nistov, fagsjef for HMS og standardisering i Norsk olje og gass presiserer overfor Aftenbladet at ulike selskaper kan velge ulike løsninger når det gjelder krav om munnbind, men per i dag er det ikke en del av de anbefalte rådene.

I en epost forklarer Nistov t Norsk olje og gass' bransjestandard og anbefaling i korthet går ut på at med dagens smittetrykk og lave smittetall anses det som smittevernfaglig forsvarlig, dersom eksisterende barrierer kan opprettholdes, å tillate ordinært antall passasjerer på tilbringerflyvningene fra heliportene til innretningene.

– Dette betyr maks antall passasjerer lik 19 passasjerer. Men dette rådet forutsetter at smittetallet forblir lavt framover. Skulle smittetallet endre seg, må Norsk olje og gass' bransjestandard og anbefalinger vurderes på nytt. Det forutsettes videre at alle etablerte rutiner for smittevern før og under utreise må opprettholdes, og identifiserte tiltak på heliport følges opp.

Les også

Sikkerhetsdirektiv fjernes - Equinor vil ikke bruke Super Puma

Slik så det ut på flyene før munnbind ble opphevet som smitteverntiltak, nå er det imidlertid noen oljeselskaper, blant dem Equinor, som stiller dette som krav for flyginger til og fra olje- og gassinstallasjoner.

Nistov peker på at bransjestandarden er helt i samsvar med Helsedirektoratets veileder: Smittevern i luftfarten. Hun viser også til kontakt med Helsedirektoratet som har gitt følgende tilbakemelding:

«Alle virksomheter har selv et ansvar for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under Covid-19-epidemien. Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler bransjer som er i tvil om hvordan disse kan praktiseres i egne virksomheter, å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Virksomheter og bransjeorganisasjoner som har behov for å drøfte hvilke konsekvenser smittevernrådene og regelverk har for egen virksomhet, må rette spørsmålene til eget departement/eget direktorat.»

– Det ligger med andre ord en frihet for bransjene til å definere hvordan man kan opptre i tråd med Helsedirektoratets veileder, påpeker Nistov.

Les også

Dette kan bli Equinors nye superfarkost

12 hos ConocoPhillips

Håkon Solvorn Fjeldsbøe i Industri Energi minner om at det er selskapene selv som bestemmer hvordan hensynet til smittevern best mulig ivaretas for helikoptertransporten. Han sier også at oljearbeidere i ConocoPhillips har kommet fram til egen avtale med at de fortsatt skal fly med 12 passasjerer ombord til og fra sine installasjoner.

Solvorn Fjeldsbø sier videre at Industri Energi har sendt brev til Helsedirektoratet, med kopi til departement og Folkehelseinstituttet, hvor de ber om at det blir gjort en helsefaglig vurdering spesielt for flyging med helikopter og hvilke utstyr som helikoptre har for å ivareta smitteverntiltakene, for eksempel med det som går på ventilasjonssystemer.  

– Dersom den helsefaglige vurderingen viser at risikoen for smitte økes, mener vi at vi strengt skal forholde oss til 12 passasjerer inntil smittesituasjonen bedrer seg. Det bør ikke bli startet opp flyging for 19 passasjerer før vi har fått svar på vår henvendelse til Helsedirektoratet. Det blir for dumt å åpne opp nå og kanskje snu igjen om en uke, men dessverre har vi allerede fått signaler på at fulle helikoptre allerede har blitt sendt ut fra Kristiansund, sier Solvorn Fjeldsbø.

– Vil dere oppfordre oljearbeidere til å nekte å reise dersom det legges opp til maks antall passasjerer?

– Dette er ikke noe vi tatt stilling til, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø. 

Publisert: