Ny rapport: Kan bli slutt på bærekraftig laksefiske på deler av Vestlandet

Antall laks som kommer tilbake til Norge holder seg stabilt, men Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er bekymret for Vestlandet.