Sikkerhetsdirektiv fjernes - Equinor vil ikke bruke Super Puma

Luftfartstilsynet opphever formelt det nasjonale sikkerhetsdirektivet for Super Puma i dag. Dette har ingen praktisk betydning for bruken av helikopteret som har vært mulig siden 2017. Equinor vil fortsatt ikke bruke denne helikoptertypen.

Det var et helikopter av typen Eurocopter EC 225 LP som styret i 2016. Nå oppheves sikkerhetsdirektivet for helikoptertypen.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Equinor har ingen planer om å ta i i bruk helikoptertypen Super Puma EC 225 igjen.

– Den er ikke vurdert benyttet hos oss, og den er også helt faset ut for transporttjenester og SAR-helikoptertjenester hos de selskapene som leverer dette til oss. Vi er svært fornøyd med dagens helikoptermodell Sikorsky S-92, som er det helikopteret som brukes i dag, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Aftenbladet.

– Kan brukes igjen

Luftfartstilsynet har bestemt at det særnorske sikkerhetsdirektivet oppheves for helikoptertypen Super Puma EC 225, som styret ved Turøy i Øygarden i 2016.

Dette skriver TV 2.

Etter ulykken i 2016 innførte Norge et flyforbund for helikoptertypene EC 225 og AS 332 L2. I juli 2017 ble dette flyforbundet erstattet med et sikkerhetsdirektiv. Fra da av har det vært mulig å benytte Super Puma i Norge under forutsetning av at det nasjonale sikkerhetsdirektivet ble fulgt.

Når det nasjonale sikkerhetsdirektivet oppheves i dag, torsdag den 14. mai, så blir det erstattet av et europeisk sikkerhetsdirektiv utarbeidet av den europeiske luftfartsmyndigheten, Easa.

Forvirring om bruk

Forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi sier til TV 2 at det er påfallende at sikkerhetsdirektivet oppheves dagen før søknadsfristen for et større anbud på helikoptertjenester i Nord-Norge går ut.

Justisdepartementet har invitert selskaper til å levere SAR-helikopter – søk og redning – til baser i Tromsø og Svalbard.

Det særnorske sikkerhetsdirektivet fjernes én dag før søknadsfristen for utlysningen av en større kontrakt for å levere helikoptertjenester utløper.

Justisdepartementet har invitert selskaper til å levere anbud helikoptertjenester i nord. Nærmere bestemt er det snakk om å levere SAR-helikoptre (søk og redning) til baser i Tromsø og på Svalbard. En kontrakt på minst seks år med muligheter for forlengelse.

Industri Energi mener at dette er en sak som burde vært på høring før helikoptertypen tas i bruk igjen. Solvorn Fjeldsbø sier til TV 2 at det nå kan skape forvirring om det er fritt frem å bruke helikoptertypen igjen til transport av oljearbeidere til og fra oljeinstallasjoner.

Oljearbeidere på vei om bord i et Aerospatiale AS-332L2 Super Puma tilhørende CHC Helikopter Service AS på Alvheim-feltet i 2008.

– Ikke endringer i sikkerhetskravene

Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet, sier til TV 2 at det normalt ville vært en høringsrunde, men her var det unødvendig fordi opphevelsen ikke medfører endringer i sikkerhetskravene.

– Både EASA og Airbus ivaretar kravene som var satt i det særnorske sikkerhetsdirektivet gjennom sine sikkerhetskrav og service-krav, sier Olsen som har forståelse for at mange tenker at høring burde vært gjennomført.

– Hvis denne endringen på noen måte hadde medført endringer i sikkerhetskravene som stilles så ville det selvsagt vært en høring, sier hun.

Olsen legger til at denne opphevingen av det nasjonale sikkerhetsdirektivet verken åpner eller stenger muligheter for operatører eller helikoptertyper. Dette har altså vært mulig siden juli 2017. Opphevingen av direktivet er dermed bare en formalitet.

– Dette direktivet kunne vært opphevet for et halvt år siden. Vi er sammen med britiske myndigheter blitt enige om denne datoen, og da oppheves direktivet samtidig i Norge og i Storbritannia, sier Olsen til TV 2.

13 mennesker mistet livet da et Super Puma-helikopter styret nær Turøy i Øygarden nordvest for Bergen.

13 mennesker mistet livet

Fredag 29 april 2016 styrtet et helikopter fra 2000 fot på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn, Flesland.

Få minutter unna Flesland, over en holme nær Turøy – nordvest for Bergen, løsnet rotoren fra Super Puma-helikopteret. Ulykkesårsaken skyldtes et utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Sprekkene utviklet seg uoppdaget til en katastrofal feil.

13 mennesker var om bord og omkom i den verste helikopterulykken på norsk sokkel på 40 år.

Helikopteret var operert av CHC Helikopter Service og fraktet oljearbeidere for daværende Statoil.

I en tidligere versjon av denne artikkelen kunne det framstå som om opphevelsen av det nasjonale sikkerhetsdirektivet hadde noen praktisk betydning for bruken av Super Puma, og at det ikke lenger er ivaretatt av et sikkerhetsdirektiv. Sikkerhetsdirektivet er ivaretatt av Easa, og helikopteret har kunne vært i bruk siden juli 2017.

Publisert