Oljefondet med kraftig vårrengjøring

Norges Bank kaster blant annet ut kullselskaper fra Oljefondets portefølje i en større vårrengjøring av fondets posisjoner. Samtidig får to selskaper komme inn i varmen igjen.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Totalt er det tolv selskaper som utelukkes fra Oljefondet, opplyser Norges Bank i to kunngjøringer natt til onsdag.

Hovedstyret i Norges Bank har valgt å utelukke selskapene Sasol Ltd, RWE AG, Glencore PLC, AGL Energy Ltd og Anglo American PLC basert på en vurdering opp mot det «produktbaserte kullkriteriet».

Regjeringen strammet i fjor høst inn reglene for oljefondets investeringer i kullselskaper, og utelukkelsene er basert på de nye absolutte kravene til kullselskaper.

– Det er første gang disse tersklene i kullkriteriet kommer til anvendelse, heter det i kunngjøringen.

Regelverket gir Norges Bank mulighet til å utelukke gruveselskaper og kraftselskaper hvor mer enn 30 prosent av virksomheten baserer seg på kull. Selskaper kan også utelukkes dersom de utvinner mer enn 20 millioner tonn kull per år eller har kraftkapasitet på mer enn 10.000 megawatt fra kull.

I tillegg til de fem selskapene som utelukkes blir de fire selskapene BHP Group Ltd/BHP Group Plc, Vistra Energy Corp, Enel SpA og Uniper SE satt under observasjon.

Oljefondet har tjent 47 mrd. på eksterne forvaltere

Forsvarer lang tidsbruk

Begrunnelsen for å sette disse under observasjon er at kullkriteriet også krever at oljefondet vurderer selskapenes fremtidige planer knyttet til kullproduksjon.

Beslutningene om utelukkelse og observasjon er tatt av Hovedstyret i sentralbanken etter tilrådning fra Norges Bank Investment Management (som forvalter Oljefondet).

Oljefondet har tidligere fått kritikk fra Fremtiden i våre hender for å bruke for lang tid på å komme seg ut av kullselskaper. Nå svarer Norges Bank med at markedssituasjonen har gjort at det har tatt lang tid å selge aksjene på en forsvarlig måte.

– Dette forklarer enkelte lange tidsperioder mellom beslutningens tidspunkt, og offentliggjøring, skriver Norges Bank i meldingen.

I fjor solgte fondet seg ned i 16 selskaper hvor kull utgjør en relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvittet fondet seg med aksjer i tolv selskaper hvor kullutvinningen utgjør en «relevant del av selskapets virksomhet».

Oljefondets nedsalg i kull drøyer: – Det er helt håpløst

Kaster ut Vale

Samtidig som kullkriteriet tas i bruk for første gang, er det også flere selskaper som utelukkes på grunn av ulike miljøkriterier.

Dette gjelder blant annet gruve- og aluminiumsgiganten Vale som sammen med ElSewedy Electric Co blir utelukket etter «en vurdering av risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade».

Vale blir utelukket som følge av gjentatte demningskollapser. Den katastrofale av disse skjedde vinteren 2019 da en demning i delstaten Minas Gerais i Brasil kollapset. Minst 233 mennesker ble drept som følge av hendelsen.

Allerede i mai i fjor trakk både Storebrand og KLP seg ut av Vale-aksjen på grunn av ulykken. Den gang sa Etikkrådet at de hadde fanget opp og hadde startet en vurdering av saken.

ElSewedy Electric Co er anbefalt utelukket av Oljefondet på grunn av deltagelse i utbygging av et vannkraftprosjekt i Tanzania.

Sanner vil ikke verne Oljefondet mot corona

Klimautslipp og menneskerettighetsbrudd

Selskapene Canadian Natural Resources Limited, Cenovus Energy Inc, Suncor Energy Inc og Imperial Oil Limited er kastet ut fordi de i en «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

– Etikkrådet tilrådde å utelukke selskapene grunnet klimagassutslippene fra utvinning av olje til oljesand. Det er første gang dette kriteriet kommer til anvendelse, opplyser Norges Bank.

I tillegg er Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) utestengt på grunn av at selskapet medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd.

– Selskapet ble anbefalt utelukket grunnet menneskerettighetsbrudd i forbindelse med utbyggingen av kraftverket Belo Monte i Brasil, skriver Norges Bank.

Regjeringen bruker 241 milliarder på coronatiltak

Tas inn i varmen

De to selskapene AECOM og Texwinca Holdings Ltd tas samtidig inn i varmen igjen etter tilråding fra Etikkrådet.

AECOM ble utelukket tilbake i 2018 på grunnlag av kjernevåpenproduksjon. Som følge av at denne nå er avsluttet, har Etikkrådet anbefalt at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet.

Texwinca Holdings på sin side ble utelukket i fjor på grunn av systematiske brudd på arbeidstagernes rettigheter på fabrikker eid av selskapets datterselskap. Dette datterselskapet er nå avviklet, noe som gjør at selskapet igjen kan tas inn i varmen.

Publisert: